Vanaf 25/05/2018 zijn er drastische aanpassingen gebeurd aan het privacybeleid vanuit de overheid. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR - General Data Protection Regulation) regelt hoe er moet worden omgegaan met persoonsgegevens. 

 

Om zich in orde te stellen met de nieuwe regelgeving heeft onze vereniging een Privacyverklaring opgemaakt die u hier integraal kan terugvinden. 

 

Mochten er hierover vragen of onduidelijkheden bestaan, kan u steeds contact opnemen met Kirsten Claessens - 0472/37 86 04.

Privacyverklaring